Občanské sdružení “Chytrému napověz…”, které:

si Vás dovoluje pozvat k účasti na zasedání městského zastupitelstva,

které se bude konat v zasedací místnosti Fóra

ve čtvrtek 8. července 2004

od 15. hodin.

Předmětem jednání bude rozhodování o schválení změny územního plánu týkající se stavby silnice, která by měla být zavedena do Libušina a Terovského údolí, tj. přeložky silnice I/23

Vyzýváme tímto všechny občany města Třebíče i okolí,

rozhodování o věcech, jakými by byla výstavba silnice v Libušině a Tererovském údolí,

Libušino a Tererovo údolí,

aby se přišli zúčastnit a dát najevo své názory, stali se součástí rozhodovacího procesu,

nebo jen viděli naživo, rozhodnutí městských zastupitelů

o budoucnosti centra města, které může

ovlivnit nás a budoucí generace navždycky a nevratně

(např. vykácením velkého úseku lesa, zničením “oázy”

klidu zvýšením hluku, zvýšením exhalací, negativním dopadem stavby

na obyvatele dotčených městských částí

a také plýtváním peněz, které jdou na projektovou dokumentaci

a stavbu, ze státní pokladny a tudíž

z kapsy daňových poplatníků na dražší a environmentálně horší variantu, která zavede silnici/obchvat do údolí)

Za občanské sdružení “Chytrému napověz…” Olga Sochorová

kontakt: http://www.chytremunapovez.nazory.cz/