:: Jak to celé začalo ... ::

Jak to celé začalo ...

Když jsem se dozvěděla (v březnu 2004) o tom, jak blízko je schválení změny územního plánu týkající se přeložky silnice I/23, tj. přeložení průtahu centrem po Bráfově a Pražské ulici někam jižněji, „nejlépe do údolí“, a o tom, jak radnice ignoruje názory občanů (vyplynulo to z novinových článků týkajících se tohoto problému vydávaných v posledních 3 letech), rozhodla jsem se pro určité kroky, kterými jsem chtěla získat věcné argumenty a fakta podporujícími i jiný názor než ten, že varianta 7 je nejlepší. S těmito fakty jsem chtěla argumentovat na radnici a ukázat, že zavedení silnice do Libušina údolí není nejvhodnějším řešením vypjaté dopravní situace v centru Třebíče (zde by bylo vhodné učinit kvalitativní výzkum týkající se vnímání pojmu Libušina údolí; zatím se to jeví tak, že úředníci berou Libušino údolí striktně jako úsek zeleně od Janova mlýna směrem k železničnímu mostu, ale například lidé z Boroviny (nevím, jak je to u ostatních obyvatel různých městských částí) vnímají pojem Libušino údolí jako úsek začínající vjezdem do „údolí“ u Bopa a končící pod železničním mostem; rozdílné vnímání tohoto pojmu může pak činit problémy v komunikaci a ve vzájemném porozumění o čem kdo mluví).

Začala jsem zjišťovat informace od spolužáků z humanitní environmentalistiky a ti mi poradili, abychom založili občanské sdružení a měli tak možnost přistupovat k jednáním jako strana – „za veřejnost“. Obrátila jsem se dále na několik institucí, jako je NATURA 2000 (zabývá se mapováním ČR a zjišťováním výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů), EPS (Ekologický právní servis v Brně), AOPK (Agentura ochrany a přírody krajiny), a také na UNESCO. Po shlédnutí současného a navrhovaného územního plánu (na odboru územního plánovaní a rozvoje na městském úřadě v Třebíči) jsem se nemohla smířit s myšlenkou, že by po jedné nepěkné věci, jako je průtah Libušiným údolím, následovala další nepěkná věc, a to most přes řeku Jihlavu a silnice mezi koňskou ohradou a zámeckým parkem v blízkosti baziliky sv. Prokopa (ta by zavedla silnici do celkem klidné čtvrti okolo ulice U Obůrky a Týna). Napsala jsem tedy email na UNESCO v České republice, stejně jako na všeobecnou adresu UNESCO „international“, kterou jsem našla na www.unesco.org. Z české organizace jsem nedostala žádnou odpověď. Nevím proč, ale je možné, že email jim ani nedošel, což se bohužel občas stává. Z mezinárodní instituce UNESCO jsem ovšem dostala velmi pozitivní odpověď. Tázala jsem se na to, jaké jsou podmínky vyloučení z jejich organizace. Důvodem takovéto žádosti byl fakt, že vybudování silnice je opravdu velký zásah do krajiny, a vezmeme-li v potaz, že by šlo o novou silnici v blízkosti baziliky, chtěla jsem vědět, jestli by to mohlo ohrozit naše členství v UNESCO. Napsala jsem jim tedy důvod, proč chci vědět takové informace (radnice chce změnit územní plán a zavést silnici do údolí, silnice by pak měla pokračovat kolem baziliky). Podle jejich odpovědi jsem měla v plánu ukázat na radnici, že i když dnes přemýšlí pouze o změnách týkajících se dvou variant 1 a 7, v budoucnu varianta 7 (podle plánů územního plánu) má z důvodu dopravní efektivnosti pokračovat kolem baziliky. Korespondence s UNESCO je k nahlédnutí na těchto stránkách. V Paříži byli velmi potěšeni mým zájmem o věc a obavami a začali si šetřit věc vlastní cestou.

Po tom, co se radnice dozvěděla o mém emailu, se rozjela zajímavá mediální kampaň, ve které věc došla až tak daleko, že na mě radnice zvažovala podání trestního oznámení za šíření poplašné zprávy (§ 199 trestního zákona). V tuto chvíli jsem si připadala doslova jako blázen, protože pokud v dnešní době někdo chce někoho žalovat za to, že se na něco ZEPTÁ, tak to je vrchol absurdity. Pouze mi reakce radnice potvrzuje, že jde o ožehavé téma, že pravděpodobně nemá zájem, aby se o to, co si pod tajnými hesly v duchu I/23 upečou, někdo - OBČAN zajímal. Zřejmě si lidé na radnici neuvědomují, že právě V DNEŠNÍ DOBĚ občané mají možnost a chtějí se vyjadřovat (petice a protestní hlasy proti změně územního plánu jsou toho důkazem).


Olga Sochorová

TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.