:: Odkazy na další stránky a články ::
Skupina odkazů: 

Stránky a články věnující se problematice přeložky silnice I/23

 • Horácké noviny (13.7.2004) - Miloš Mašek několikrát netaktně ironizoval Olgu Sochorovou.
 • Sdružení Břehy - v části "Sledujeme/Libušák" jsou materiály k dané problematice i s mapami jednotlivých variant.
 • Třebíčské noviny:
  • 7.1.2004 - Prosincová schůze byla až nečekaně klidná
  • 3.8.2004 - Zastupitelé svá stanoviska nezměnili
 • Vysočina - noviny Třebíčska:
  • 14.4.2004 - Protestní akce proti vedení obchvatu údolím pokračují
  • 20.5.2004 - Šanci vyjádřit se k obchvatu má veřejnost jenom dodneška
  • 10.7.2004 - Přes Libušino a Terovské údolí povede nový obchvat
  • 21.7.2004 - Sdružení Chytrému napověz nekončí...
  • 12.10.2004 - Plakát překřížil sprejový nápis.
  • 2.4.2005 - Výkup pozemků na Koželužské může ohrozit stavbu obchvatu.

Odkazy na články týkající se „aféry“ s UNESCO/silnice u zámeckého parku

 • ECN (4.6.2004) a BBC (2.6.2004) - prakticky shodné články.
 • MF Dnes:
  • 25.5.2004 - Třebíči hrozí vyškrtnutí z UNESCO.
 • Horácké noviny (4.6.2004) - Podle radnice šířila Olga Sochorová poplašnou zprávu.
 • Vysočina - noviny Třebíčska:
  • 22.7.2004 - Radnice pravděpodobně nepodá trestní oznámení.
  • 29.9.2004 - Silnice za zámeckým parkem možná zmizí z plánu města.
  • 29.9.2004 - Silnici ve Zdravém městě snad vyřeší zdravý rozum.
  • 29.1.2005 - Silnici stavět nechceme, ale v plánu ji necháme!
  • 29.1.2005 - Silnice kolem zámeckého parku zůstává na mapě jako rezerva.

Odkazy na stránky se vztahem k našemu regionu (město, internetové a tištěné noviny)

Ostatní odkazy (stránky a organizace zmíněné na tomto webu a příbuzné)

 • AOPK - Agentura ochrany a přírody krajiny
 • CDE - Centrum pro dopravu a energetiku
 • Econnect - obsahuje zprávy o životním prostředí a je zaměřen na komunikaci mezi NNO
 • EPS - Ekologický právní servis v Brně
 • NATURA 2000 - zabývá se mapováním ČR a zjišťováním výskytu vzácných rostlinných a živočišných druhů
 • Server občanská společnost - snaží se povzbudit občany k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování, obsahuje informace o tom, jak komunikovat s úřady, na co máme/mají právo, informace o zakládání a fungování občanských sdruženích, peticích atd.

Právní předpisy (zmíněné na tomto webu nebo mající k němu vztah)

 • Zákon č. 140 / 1961 Sb. - trestní zákon.
  • § 199 - šíření poplašné zprávy.
 • Zákon č. 83 / 1990 Sb. - o sdružování občanů.
 • Zákon č. 85 / 1990 Sb. - o právu petičním.
 • Zákon č. 114 / 1992 Sb. - o ochraně přírody a krajiny.
  • § 70 - čast občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů na ochraně přírody.
 • Zákon č. 22 / 2004 Sb. - o místním referendu a o změně některých zákonů.

Seznam stránek tohoto webu

 • Úvod/Novinky - Úvodní stránka webu Chytrému napověz....
 • Archív zpráv - Přehled zpráv vydaných na těchto stránkách.
 • Jak to celé začalo - Co předcházelo založení sdružení Chytrému napověz....
 • Stanovy - Stanovy občanského sdružení Chytrému napověz....
 • Kontakty - Kontakty na jednotlivé členy sdružení.
 • Dopis zastupitelům - Dopis zastupitelům a jejich odpovědi ohledně přeložky I/23.
 • Rozhovory se zastupiteli - Rozhovory se zastupiteli před hlasováním 8.7.2004 ohledně přeložky I/23.
 • Srovnávací studie - Výtah ze srovnávacích studií variant přeložky I/23.
 • Komunikace s UNESCO - Kopie emailové komunikace mezi Olgou Sochorovou a UNESCO v roce 2004.
 • Petice proti variantě č. 7 - Petice proti přeložce I/23 Libušiným a Terovským údolím.
 • Leták - Leták zvoucí na 15. zasedání Zastupitelstva města Třebíče dne 8.7.2004.
 • Dopravní indukce - Článek o principu dopravní indukce.
 • Odkazy - Databáze odkazů použitých na těchto stránkách.
TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.