:: Srovnávací studie ::

Existuje několik porovnávacích studií přeložky silnice I/23 Libušiným údolím jednotlivých variant 1, 3 a 7. Dvě zásadní pochází od firem CityPlan spol. s r.o. a LÖW & spol., s r.o.

Studie firmy CityPlan upřednostňuje variantu 7 před původní variantou 1. Bodově vyjádřeno je to 31 proti 32 bodům (méně je lépe), varianta 3 získala bodů 21, ale tato varianta neodpovídá některým požadavkům, proto byla nahrazena variantou 7.

V případě studie firmy LÖW jako jednoznačný vítěz vychází varianta 1 (19 bodů) před variantami 3 (31 bodů) a 7 (32 bodů) z pohledu dopadu na životní prostředí.

Jednotlivé trasy variant jsou zakresleny v mapě Třebíče na této stránce. Trasy varianty 3 a 7 jsou prakticky shodné, liší se provedením silnice pro vyšší rychlost (var. 3 - 50 km/h, var. 7 - 80 km/h) a z toho plynoucí rozdíly v poloměrech zatáček atd.

Shrnutí těchto dvou studií je zde uloženo jako obrázky naskenovaných dokumentů z závěrečných částí se shrnutím a závěrem těchto studií.

Bohužel neexistuje porovnání modifikací varianty 1, které jsou označované 1A a 1B, tyto odstraňují oprávněné výtky vůči původní verzi (snížení a úprava nájezdů na most v prostoru u BOPO, blízkost k rodinným domkům u Hájenky) a pravděpodobně zlevňující tuto variantu.


CityPlan spol. s r.o.:

LÖW & spol., s r.o.:
TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.