:: Archív zpráv ::
Zpráva: 

4. května 2006 - Projednávání jihovýchodní části městského obchvatu

Příští týden bude veřejné projednávání konceptu návrhu řešení obchvatu města v jeho jihovýchodní části. Tento koncept řeší návaznost na již schválený projekt jihozápadního části obchvatu a jeho pokračování směrem na Vladislav. Navržené varianty zasahují do lesoparku Lorenzovy sady a dotýká se i Kožichovic a v jedné variantě i Stříteže. Tato část obchvatu by měla odklonit dopravu z problematického betonového přemostění u nemocnice na Sportovní ulici.

Veřejné projednávání návrhu se uskuteční na MěÚ Třebíč ve středu 10.5.2006. Návrh se taktéž projednává v kulturním domě ve Stříteži v úterý 9.5.2006 a ve čtvrtek 11.5.2006 na obecním úřadě v Kožichovicích.

Odkazy na oznámení veřejné vyhlášky a ýkresové dokumentace na stránkách města z 7.4.2006:


30. srpna 2005 - Blíží se projednávání obchvatu severozápadní části města

Již za 2 týdny bude veřejné projednávání konceptu návrhu řešení obchvatu města v jeho severozápadní části. Tento koncept obsahuje nyní 4 varianty trasování, které zasahují městské části Týn, Podkláštěří a Poušov. Proto obyvatelům těchto lokalit doporučujeme se s návrhem seznámit, nejlépe navštívit i veřejné projednávání dne 14. září na MěÚ Třebíč a dát případně včas vědět své připomínky městu!

Oceňujeme, že mezi předloženými návrhy není kontraverzní trasa vedoucí v bezprostřední blízkosti baziliky sv. Prokopa!

Odkaz na oznámení veřejné vyhlášky na stránkách města z 8.8.2005:


3. února 2005 - Informace o obchvatu v rádiu ČRo Region 87,9 v pátek 4.2.

V pátek 4. února bude Český Rozhlas Region 87,9 ve svých zprávách ve 13, 14 a 15 hodin vysílat informace o dění na radnici v Třebíči a o situaci kolem silnice v zámeckém parku. Ve zprávách bude na dané téma i rozhovor s Olgou Sochorovou.

Proto si nezapomeňtě zítra odpoledne zapnout své rozhlasové příjmače!


1. února 2005 - Silnice kolem zámeckého parku z rezerv nezmizela

Na svém 20. zásedání Zastuputielstva města Třebíče, konaného dne 27. ledna 2005, udmítli naši zastupitelé vyškrtnout z územního plánu tuto variatu spojení Boroviny s Podkláštěřím.

Zprávy o zasedání v tisku:


22. prosince 2004 - Veselé Vánoce a štastný Nový rok ...

Celé naše sdružení Chytrému napověz... přeje všem svým příznivcům i odpůrcům klidné prožití Vánočních svátků v kruhu svých blízkých, pohodu, klid a hromady dárků. Na Silvestra nechť je veselo a případně se dostaví i malá kulturní opička, Nový rok pak v pohodě a bez aspirínu a celý příští rok nechť probíhá dle Vašich představ a hlavně při pevném zdraví!
PF 2005


18. srpna 2004 - Informace o petici proti variantě č. 7 přeložky I/23

Přidána stránka informující o stále probíhající petici organizované Ing. Petrem Kotrbou, která je proti variantě č. 7 přeložky I/23, jež je trasována přes Libušino a Terovského údolí.
Odkaz na stránku:
Petice proti variantě č. 7


23. září 2004 - 16. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Dne 23. září (čtvrtek) se uskuteční 16. zasedání Zastupitelstva města Třebíče, kde bude otevřena otázka dotvoření severozápadního sektoru městského dopravního okruhu, kdy jedna z variant je trasována v blízkosti zámeckého parku a baziliky sv. Prokopa (spojnice ulice Dr Ant. Hobzy a ulice U Obůrky - tzv. malý dopravní okruh), ve formě požadavku zpracování studie posuzující jednotlivé varianty a jejich možností s následným vypracováním konceptu a jeho začleněním do územního plánu.
         Komu není osud této lokality lhostejný, tak by měl dát vědět své stanovisko k dané otázce našim zastupitelům včas!
         Zasedání se uskuteční od 15 hod. ve velkém sále kulturního domu Fórum na Masarykově náměstí.
Program a meteriály k zasedání jsou k dispozici na stránce města Třebíč. Jedná se o bod jednání č. 7.
Odkaz na stránku (dokument ve formátu MS Word):
program jednání.


22. září 2004 - Evropský den bez aut

Evropský týden mobility (16. – 22. září), osvětová a propagační akce, pořádaná v zemích Evropské unie od roku 1998 vrcholí opět akcí s názvem „Evropský den bez aut“ připadající na středu 22. září. Všem nám, komu není otázka dopravní situace v našem města cizí, tak zkusme aspoň tento den nechat naše plechové miláčky doma a zkusit, že se dá po městě přepravovat i pěšky, na kole nebo pomocí městské hormadné dopravy.
A pokud to jde bez auta tento den, proč by to nemohlo jít i některý další a další?
Dne 22. září je městská autobusová doprava v Třebíči zdarma!


9. července 2004 - naše rozhovory se zatupiteli

Byla přidána stránka shrnující naše osobní a telefonické rozhovory se zastupiteli města před hlasováním o změně územního plánu.
Odkaz na stránku:
Rozhovory se zastupiteli


9. července 2004 - smutný výsledek 15. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Na schůzi zastupitelstva konané 8. července 2004 došlo k odhlasování změny územního plánu ve prospěch varianty 7, která vede přes Libušino a Terovského údolí. S touto změnou se ale nehodláme jen tak snadno smířit.

Výsledek hlasování je 19 pro a 4 proti. Proti byli pouze čtyři členové sdružení Břehy - MUDr. Jiří Cafourek, Mgr. Jaroslav Dejl, Ing. Milan Šťastný a Milan Zeibert.

Zprávy o 15. zasedání v tisku:


8. července 2004 - 15. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Kdo chce problematiku dopravní situace v Třebíči nějak ovlivnit, nebo se chce k problému nějak vyjádřit, může tak učinit na schůzi zastupitelstva, která se tímto problémem bude zabývat.
Schůze se koná 8.7.2004 v 15 hodin ve FÓRU. Bližší informace naleznete v tisku nebo na vývěskách radnice.

Program zasedání je dostupný na Internetu zde.

Leták, který zve našim jménem všechny zájemnce k účasti na tomto zasedání je ke stažení zde.

TOPlist
Valid HTML 4.01! Valid CSS!

Všechna práva vyhrazena, Copyright (c) 2004
Publikování nebo šíření informací je více než žádoucí.

Nejlépe prohlížet s otevřenýma očima a myslí.